#Grønnskipsfart: Tre spørsmål må avklares før skipsfarten kan inkluderes i EUs kvotemarked

• Skal bare skip som seiler internt i EU/EØS eller også skip som reiser til og fra EU/EØS inkluderes i kvotemarkedet?
• Skal markedet kun være for store skip eller også de mindre?
• Skal skipsfarten ha sitt eget parallelle marked eller inkluderes i det eksisterende kvotemarkedet?

SOTEU 2020
EU-president Ursula von der Leyen ønsker å inkludere skipsfarten i EUs kvotemarked. Foto: