#Grønnskipsfart: Fire grunner til at ammoniakk og metanol kan bli fremtidens drivstoff

Ingen skip i verden går på ammoniakk og kun noen 20-talls bruker metanol. Innen noen tiår kan de konkurrere ut fossilt drivstoff i skipsfarten.

Bildet er tatt av Maritime_Filming_UK fra Pixabay
Skip i internasjonal trafikk går nesten utelukkende på fossil bunkersolje i dag. Om noen tiår kan det skitne drivstoffet være erstattet av ammoniakk og metanol.