#Grønnskipsfart: 18 av 106 maritime innovasjonsprosjekter er norske

Norge har gått i front i utviklingen av grønne, maritime løsninger. Men andre land puster oss i nakken. Danmark, Nederland, Belgia, Japan og Kina er alle i ferd med å få en bra prosjektportefølje.

innovasjonsprosjekter
Hurtigbåtkonseptet Zeff, The ShipFC/Viking Energy, Wilhelmsens hydrogenprosjekt Topeka og Grieg og Wärtsilas grønne ammoniakkdrevne tankskip, er alle norske innovasjonsprosjekter som er viktige for å få frem nye klimavennlige løsninger for skipsfarten.