– “Grønn” olje og gass er uforenlig med EUs taksonomi

– EUs forslag til taksonomi for bærekraftig finans bidrar til å øke klimarisikoen Norge som oljenasjon er utsatt for, sier Hanne Løvstad i PwC.

Hanne Løwstad

TAKSONOMIEN ØKER NORGES KLIMARISIKO: – Taksonomien er fremdeles under utvikling, men målet er helt klart at den skal bidra til å frigjøre investeringskapital til det grønne skiftet. For oljelandnet Norge byr dette på makroøkonomiske utfordringer, sier Hanne Løvstad, bærekraftsdirektør i PwC.