Forventer sterkere vekst i kraftbehovet enn tidligere antatt

Norge kan gå mot kraftunderskudd og høyere kraftpriser enn nabolandene om det ikke bygges ut mer kraftproduksjon, skriver Statnett i ny analyse.

Kraftmaster fra Aurland I kraftverk

Veksten i strømbehovet frem til 2050 er vesentlig høyere enn hva Statnett anslo i sin forrige markedsanalyse fra 2018.