Se #Klimafrokost: Ny tid for offentlige bygg og veier – slankere, billigere og grønnere?

Bør store veiprosjekter nedskaleres? Hvordan kan investeringer i vei og bygg bidra til å utvikle markeder for grønne byggematerialer? Se opptak av Klimafrokost.