Se opptak: #Klimafrokost om klimakrisen og internasjonal solidaritet

Klimakrisen og internasjonal solidaritet var tema for en #Klimafrokost i regi av Norsk klimastiftelse. Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og Jan Egeland fra Flyktninghjelpen med flere innledet. Se opptak her.