Se opptak: Hvordan løser vi både klimakrisen og naturkrisen?

Kikki Kleiven, klimaforsker og direktør ved Bjerknessenteret, og Vigdis Vandvik, professor og naturkrise-ekspert fra UiB, innledet om klimakrisen og naturkrisen i Trondheim.