Se opptak: #Klimafrokost om batterier som klimaløsning og del av kraftsystemet

27. oktober arrangerte Norsk klimastiftelse #Klimafrokost i Trondheim om hvordan stadig rimeligere batterier kan brukes til å fase ut fossil strøm. Se opptak her.