Finansdepartementet skal klimarisiko-teste økonomien

Siv Jensens departement skal stressteste Norges offentlige finanser og nasjonalformue mot klimarisiko og etablere scenarioer for utviklingen i prisen på olje, gass og CO2.

Finansdepartementet og finansminister Siv Jensen leder regjeringens arbeid med klimarisiko.

Våre støttespillere