Stort fleirtal for å sende dansk flesk på klimakur

Etter lange forhandlingar har ein politisk storkoalisjon blitt einig om ein klimaplan for dansk landbruk. Les også: Klimaendringane utslettar korallrev og hedgefond støvsuger marknaden for oljeaksjar.

STORE UTSLEPP: Landbruk og arealbruk står for cirka ein tredel av alle danske klimagassutslepp. Her frå ein svinefarm på Jylland. Foto: News Øresund/Johan Wessman (WIkiCommons)

Våre støttespillere