Oljeforbruket øker – det gjør også de unges klimapress fra grasrota

Ingen «peak oil», ifølge ny IEA-rapport. Øvrige saker:
BPs lobbing mot viktige klimatiltak. Er vedtaket om tredje rullebane på Heathrow lovlig? Oljeselskapene anno 2040: Hvem skal ut? Og 71 land med i Nobel-nominerte Gretas grasrotopprør.

heathrow_innflyging_
Protester og søksmål mot en tredje rullebane på Heathrow utenfor London.