Pavelig pensum, fornybarstøy og en russisk offensiv

Et 184 siders miljømanifest: Pave Frans slår fast at vi trenger en «drastisk reduksjon» i klimagassutslipp – i løpet av få år.

Klimapaven?

Våre støttespillere