Verdas auge er retta mot Oslo tingrett

Når klimarettssaka startar tysdag i Oslo tingrett, vil internasjonal presse sitte ringside. Les også: Semje i EU om å stramme til kvotemarknaden og europeiske kraftselskap vil ha meir ambisiøse fornybarmål.

Oslo tingrett
lom Greenpeace/Natur og Ungdom og Staten. Dom er ventet vinter/vår 2018. Foto: