The Guardian svartelister annonser fra olje- og gasselskaper - Energi og Klima

The Guardian svartelister annonser fra olje- og gasselskaper

UK-avis boikotter petro-annonser grunnet oljeindustriens aktive motarbeidelse av nødvendig klimapolitikk. Svensk Stål blir utslippsfri ti år før planen og Exxon Mobil-aksjen på sitt laveste på ti år etter gigainvesteringer i nye fossilprosjekt.

Den britiske avisen The Guardian svartelister olje- og gassindustroen på annonsørplass. Årsak: Industriens iherdige innsats for å forhindre at regjeringer over hele verden innfører nødvendig klimapolitikk. (Foto: Faksimile fra The Guardian.)

Hver uke presenterer redaksjonen i Energi og Klima fem nyhetssaker fra uken som har gått. Denne uken har jeg plukket ut disse.

Olje- og gassannonser kastes ut av britisk storavis

The Guardian har besluttet å si nei takk til gode inntekter – avisen vil ikke lengre publisere annonser fra olje- og gasselskaper. Begrunnelsen er den iherdige innsatsen olje- og gassindustrien har lagt for dagen for å forhindre at regjeringer over hele verden innfører nødvendig klimapolitikk, og at lobbyvirksomhet fra oljeindustrien har skadet miljøsaken. Vedtaket ble iverksatt med umiddelbar virkning. Reklame utgjør om lag 40 prosent av inntektene til avisen.

Vedtaket omtales i flere medier, overskriften i The New York Times lyder: Guardian Stops Accepting Fossil Fuel Ads. Washington Post skriver at The Guardian ends advertising from fossil fuel companies because of climate change. Aftenposten – som fikk krass kritikk både internt og eksternt da avisen lot Equinor kjøpe en annonse-episode av merkevaren «Forklart» – skriver følgende. The Guardian blir den første store nyhetsorganisasjonen i verden som forbyr reklamer fra selskaper som hovedsakelig driver med utvinning av fossilt brennstoff.

Fossilfritt stål innen 2026

En av verdens mest energikrevende næringer, stålindustrien, har slitt med verstingstempel fordi selve produksjonen krever store mengder kull med ditto utslipp. Denne uken skriver nettstedet Reneweconomy at stålgiganten Svenskt Stål AB (SSAB) framskynder målet om å produsere stål ved hjelp av utslippsfritt fornybart hydrogen. Nå lover selskapet at det i 2026 – nesten ti år før den opprinnelige planen – skal forsyne markedene i Europa og USA med fossilfritt stål. I artikkelen heter det at overgangen til fornybart hydrogen i stålindustrien vil føre til betydelige utslippskutt i land som produserer mye stål.

Grønn hydrogen fra overskuddskraft i Belgia – kan utfordre fossilgassen

Tre belgiske selskaper går sammen om å utvikle og bygge et 50 megawatt stort demonstrasjonsprosjekt i havnebyen Ooestende. Dette blir verdens største elektrolyseanlegg for grønn hydrogen. I 2025 skal anlegget skaleres opp slik at det blir kommersielt interessant. Energikilden skal være overskuddskraft fra havvindmøller utenfor Belgia. I artikkelen heter det at 99 prosent av all hydrogen som produseres i dag kommer fra fossile kilder og at det primært brukes til oljeraffinering og gjødselproduksjon. Å lage utslippsfritt hydrogen er en viktig klimaløsning.

For Equinor som eksportør av fossilgass og med ønske om at denne gassen skal gjøres om til utslippsfri hydrogen ved hjelp av karbonfangst og -lagring, kan prosjekter som dette i økende grad bli en konkurrent.

Ad

Exxon med stranded asset-strategi?

Exxon Mobil-aksjene sank denne uken til det laveste nivået på ti år. Årsaken er mer kompleks enn den bølgedalen råoljemarkedet generelt har vært nede i den siste tiden, skriver Bloombergs Kevin Crowley. (Artikkelen ligger bak betalingsmur, jeg henter derfor omtalen fra nettstedet Seeking Alpha.) Exxons konsernsjef Darren Woods har valgt å kjøre en motsyklisk strategi ved å investere stort i nye olje- og gassprosjekter. Den kortsiktige konsekvensen av gigantinvesteringene er at selskapet ikke har kapital til utbytteutbetalinger med kontanter generert fra driften. For å tilfredsstille aksjonærenes utbyttekrav må selskapet ty til låneopptak og salg av eiendeler, ifølge Edward Jones-analytiker Jennifer Rowland – noe som gjør Exxon til en tydelig «avviker» blant Big Oil-selskaper.

Exxon-sjefen ser for seg å kunne innkassere gevinsten av investeringene om en rundt regnet fem års tid, sier Janus Henderson-analytiker Noah Barrett. Men ikke alle har trua: This is a stranded assets strategy, kommenterer Mark Campanale, grunnlegger av Carbon Tracker Initiative på Twitter.

Dobbel klimagevinst når tre erstatter betong og stål

Urbanisering og befolkningsvekst øker behovet for nybygg og boliger, særlig i større byer. Og byggematerialene stål og sement vil fortsette å være store utslippskilder inntil begge deler produseres ved hjelp av fornybare kilder. Nå viser en ny studie utført av forskere ved Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) i Tyskland og Yale School of Forestry and Environmental Studies I USA at tre som erstatter for sement og stål kan gi dobbel klimagevinst. Ikke bare kuttes utslippene som kommer fra sement- og stålproduksjonen. Bygninger i tre kan også fungere som karbonlagre fordi CO2 som fanges i trær lagres trygt i bygningsmaterialene i flere tiår. Ingenting av dette er ny kunnskap, det er skalaen som er det mest interessante her – på godt og vondt. Nødvendige mengder tømmer er i teorien tilgjengelig, men forskerne understreker sterkt at uttak av tømmer til dette formålet – i en skala som virkelig har betydning for de globale utslippene – krever en særdeles godt styrt skogforvaltning.

Bli abonnent!

Kommentarfeltet er stengt.