Skjerpet press mot fossil-økonomien – Energi og Klima

Skjerpet press mot fossil-økonomien

En dårlig uke for fossilnæringene verden over: Shell dropper Arktis, VW-skandalen ruller – og britenes sentralbanksjef frykter karbonboblen.

Denne artikkelen er over 2 år gammel.
Shell ga seg og går ut av Arktis etter å ha tapt 7 milliarder dollar. Dette bildet er fra protester mot Alaska-boringen fra Seattle.
Shell ga seg og går ut av Arktis etter å ha tapt 7 milliarder dollar. Dette bildet er fra protester mot Alaska-boringen fra Seattle.Foto: Backbone Campaign/Karen Ducey/Getty Imagescb

Vi har bak oss en uke med svært mange viktige og store nyheter på klima- og energifronten. Opptrappingen til Paris-toppmøtet er en viktig drivkraft og leder til mange initiativ og politiske utspill, både fra land og fra næringsliv. Samtidig vitner flere store saker denne uken om at den fossile energiens økonomi og verdikjeder settes under stadig sterkere press. Shells beslutning om å avblåse sine arktiske operasjoner og VW-skandalen er eksempler.

Her er mine fem utvalgte saker fra denne ukens nyhetsbilde:

DEN BRITISKE SENTRALBANKSJEFENS KLIMATALE: Jeg velger å toppe med talen Mark Carney, sjefen i Bank of England, holdt i London tirsdag kveld. Han peker på risiko knyttet til klima- og klimapolitikk som svært viktige faktorer for verdens finansielle system, og slutter seg til bekymringen om at vi kan stå overfor en karbonboble. Carney får støtte på lederplass i Financial Times og i den britiske forsikringsindustrien. Jeg har blogget mer utdypende om talen han holdt. Signalene fra Carney er umåtelig viktige og vil lede til forsterket engasjement fra finanssektoren – både når det gjelder arbeid for å forstå risiko knyttet til klimaendringer, og tiltak for å forsere overgangen til lavutslippssamfunnet.

VW-SKANDALEN ET VENDEPUNKT: Det er mange aspekter ved VWs juksemakeri. Her konsentrerer vi oss om følgende spørsmål: Kan #dieselgate bli vendepunktet som akselererer overgangen til fossilfrie biler? Det skrives og spekuleres en god del om dette. Denne bloggen i Huffington Post ser VW-skandalen fra et «grønt» amerikansk perspektiv og spør også om hele «CSR-industrien» stilles i vanry. Et selskap kan oppnå full score på CSR – «Corporate Social Responsibility» – men likevel lage produkter som ødelegger planeten. Denne kommentaren i The Guardian viser til at utslippsskandalen kan føre til et dieselforbud i store byer, og slik påskynde overgangen til el. Fra tysk ståsted skriver Craig Morris at Tysklands klimaaktivister ser skandalen som en mulighet til å få et Energiewende også i transportsektoren.

OVER TIL BEIJING: Viktige meldinger kommer på løpende bånd. Mange observatører legger stor vekt på at Kina vil innføre kvotehandel fra 2017. Alle store energi- og industrisektorer skal omfattes av systemet. Det er et stort fremskritt at kineserne på denne måten tar grep om sine utslipp. Et annet tiltak som ble varslet under Xi Jinpings besøk i USA er at Kina gjør endringer i kraftmarkedet, slik at fornybar energi fra vind og sol får forrang i nettet. Det har lenge vært et problem at vind- og solenergi produseres til ingen nytte, men dette skal det nå bli slutt på. I første halvår 2015 gikk 15 prosent av vindkraften og 10 prosent av solkraften til spille på grunn av manglende kobling til nettet. Orden på dette kan ifølge Rocky Mountains Institute kan dette gi en CO2-besparelse på 200 millioner CO2 i én stor jafs.

VEIEN TIL PARIS: Oppkjøringen til Paris-toppmøtet går inn i en intens fase. Som siste store utslippsland har India nå sendt inn sin handlingsplan til FN. Av G20-landene er det nå bare Saudi-Arabia som ikke har levert. Her er en gjennomgang av Indias såkalte INDC hentet fra Times of India. India lover forbedret karbonintensitet, men ikke at utslippene skal begynne å falle.
Det er gjort mange tellinger som oppsummerer landenes samlede løfter. Utslippskuttene er ikke store nok til å nå togradersmålet, men de bidrar absolutt i riktig retning. Her er en analyse som går gjennom løftene både fra land og selskaper, signert Carbon Disclosure Project og The Climate Group.

SHELL I ARKTIS: At Shell avblåser operasjonene i Arktis er en viktig sak. Det har riktignok kostet 7 milliarder dollar som kunne vært brukt mer fornuftig, men bedre sent enn aldri. Denne bloggen fra FTs Nick Butler er meget lesverdig – og høyst relevant i oljelandet Norge. De store oljeselskapene står overfor krevende strategiske valg. Skal de «change» eller «decline» – endre seg, eller krympe. Det er den fossile energisektorens utfordring verden over.

Bli abonnent!

Kommentarfeltet er stengt.