Om Exxons undergraving av egen klimaforskning

Exxon visste om fossiloljens klimarolle allerede i 1977, men valgte å spre feilinformasjon og å undergrave forskningen. Les også om fossile subsidier og den britiske regjeringen som tar livet av lovende fornybarprosjekt.