Nær klimahavari

Det ser ut til at partene i IMO-forhandlingene i London blir enige om en avtaletekst. Men hvor god er den? Ellers: Volkswagens diesel-migrene får flere hoder til å rulle. Issmelting i Arktis kan få uventede konsekvenser. Og økonomer spår om to forskjellige fremtider – der bare en halv grads økt oppvarming får dramatiske konsekvenser.

Containerskip i australsk farvann nær Queenscliff, Melbourne.

Våre støttespillere