Mange sterke løfter foran FN-toppmøtet

Kraftfull mobilisering foran klimatoppmøtet i New York neste uke med FNs generalsekretær Antonio Guterres som vertskap. Les også om skjerpet klimapolitikk i Tyskland, Greta Thunberg, twitter-troll og store planer for havvind i Storbritannia.

Hver uke plukker redaksjonen i Energi og Klima ut fem utvalgte saker fra det internasjonale nyhetsbildet i uken som er gått. Jeg plukket ut Economist-forsiden som illustrasjon til ukens nyhetsbrev. Forsiden, som viser temperaturøkningen siden bladet begynte å komme ut, er et eksempel på den skjerpede dekningen av klimakrisen i toneangivende medier verden over.

Her er mine utvalgte saker.

Greta Thunberg i kongressen

Vi begynner med Greta Thunberg, som denne uken har vært i kongressen i Washington og holdt en liten tale der hun helt enkelt sier at vi må bygge på vitenskapen. Det er ikke politikk eller meninger hun presenterer, det er vitenskap, er budskapet hennes. Hun overleverte FNs klimapanels rapport om 1,5-grader som sitt vitnemål. Dette lille klippet er verdt å se.

Det er ingen tvil om at den folkelige mobiliseringen, særlig blant ungdom, og ansporet av Greta Thunberg, har ført til et atskillig større trøkk i klimakampen. Fredag 20. september er det klimastreiker i mer enn 150 land.

Rapportene viser at det er titusenvis av folk i gatene. De som vil ha live-rapporter fra verden rundt kan følge sjefsaktivist BillMcKibben på twitter, og sjekke #ClimateStrike.

FNs klimatoppmøte mobiliserer

Over helgen er FNs generalsekretær Antonio Guterres vertskap for et stort klimatoppmøte i New York. Han ønsker å presse og dytte både land og selskaper til å skjerpe sine løfter og mål – og fylle de med konkret politikk. I dette intervjuet med The Guardian forteller FN-generalsekretæren om toppmøtet og om hva han mener må gjøres. Både politikere og næringsliv varsler opptrapping av klimatiltakene. Jeff Bezos, sjefen i Amazon, lover klimanøytralitet i 2040 og har bestilt 100.000 elektriske varebiler. Det er en rekke liknende løfter som nå avgis, for eksempel fra Duke Energy. En stor investorkoalisjon ber om mer handling.

Kina og India holder for øvrig fast ved at de rike landene må betale mer enn utviklingsland.

Foran toppmøtet har Guterres gjort det klart at land som ikke kommer med nye forsterkede planer om forbedret klimapolitikk ikke vil få taletid på toppmøtet. Det betyr at Australia og Japan ikke får si noe. USA og Brasil vil ikke snakke. Men Angela Merkel vil snakke. Og hun kommer til New York med en helt ny klimapakke i bagasjen. Her i Energi og Klima har vi laget en gjennomgang av hovedpunktene. Pakken må finansieres, og FT skriver om utfordringene med å få til dette. Også Deutsche Welle skriver om pakken. (Red.anm: Dette avsnittet er oppdatert etter at detaljene i den tyske pakken ble kjent.)

Nytt anbud for havvind i UK

Britiske myndigheter – Crown Estate – har presentert opplegget for en ny anbudsrunde for havvind. Dette er store greier – 7GW skal bygges og være på luften før 2030. Britene har nå 9.3 GW i drift og 4.4 GW under bygging. Det er fire havområder som skal huse de nye vindkraftanleggene – det største er Dogger Bank, et område som har vært under utredning i mange år allerede. Der vil ikke myndighetene ha bud på prosjekter som er mindre enn 600 MW. Det er bunnfast havvind det er snakk om i disse prosjektene. Dybden i de aktuelle områdene er inntil 60 meter. Vinnerne vil etter planen bli kåret i 2021. Mer detaljer er å finne i Rechargenews. Investeringene som trengs for å bygge 7 GW ligger i størrelsesorden 20 milliarder pund. Prosjektene vil bringe Storbritannia et stykke videre i retning ren elektrisitet, men ifølge klimavaktbikkjen Committee on Climate Change trengs det til sammen 75 GW havvind hvis britene skal nå målet om nullutslipp i 2050.

Gode tall om truende utvikling

Tall og data om utviklingen innen klima og klimaløsninger gir viktig informasjon om hvordan vi ligger an. Denne saken i Nature gir ved hjelp av noen få gode grafer innblikk i hvordan utslippene i en del land utvikler seg. Den bringer også en ranking fra Climate Action Tracker, som viser at svært få land faktisk er på riktig spor med tanke på Paris-målene. Russland, USA og Saudi Arabia er blant landene som får karakteren «Critically insufficient», mens Kina og Japan er litt bedre og får «Highly insufficient». Norge og EU er i boksen som får karakteren «Insufficient». Blant de store utslippsregionene er det bare EU som kan vise til markant nedgang, med utslipp nå som er omkring 20 prosent lavere enn i 1990.

Energi og Klima publiserer tall og data på Klimavakten. Nå gir vi også mulighet til å laste ned og bruke datasettene som ligger bak grafene vi presenterer.

Twitter-troll mot klimavitenskapen

Hvordan brukes sosiale media for å svekke klimavitenskapen og en fornuftig klimapolitikk? En lesverdig sak på Inside Climate News forteller om økt aktivitet fra «trollbots», twitter-kontoer som sprer usanne historier og desinformasjon, ofte i en svært aggressiv språkdrakt. Etter CNNs klimadebatt mellom mulige demokratiske presidentkandidater, økte aktiviteten kraftig: «”Democrat #Socialists want to ban: – everything made from plastic – red meat – nuclear power…I don’t think even Venezuelans have ever been this brainwashed!”, ble det for eksempel skrevet fra en konto som troll-overvåkeren Bot Sentinel mener bør klassifiseres som en «trollbot». En annen tweet lød slik: “The Dems position is ban straws, portion our meat, take our guns, take our cars, abort on a massive scale for population control, and all so we can die from climate change in 11 years!!”

Hvem star bak slike kampanjer, er det på noen måte organisert – eller er det bare «folk flest» som hisser seg opp? Ikke godt å vite. Klimaforskeren Michael Mann ved Pennsylvania State University, som ofte er utsatt for angrep, sier han tror det er samordnet – fra aktører blant annet innen fossilindustri som ønsker å fremme desinformasjon og skape splittelse.