Kina med gigantøkning i vindkraft

Kina på vei mot ny vindrekord i 2021. Og: Saudi-Arabia vil bli verdens største eksportør av grønt hydrogen, ni EU-land krever sluttdato for bensin- og dieselbiler og kvoteprisen har nådd 41 euro.

Workers walk past solar panels and wind turbines at a newly-built power plant in Hami

Kina ledet i 2020 an i den største årlige økningen i vindkraftkapasitet som verden til sammen har stått for. Kinas vindmølleparker på land og til havs vokste med nesten 58 GW i 2020 – mer enn verdens samlede vindkraftvekst i 2019. Prognoser viser også at Kina kan komme til å installere opptil 75 GW med ny solkraft i 2021. Foto: REUTERS.