India skrur opp tempoet for å klare hårete solenergimål

India skal bygge minst 50 store solenergiparkar innan 2020. I California siktar politikarane mot 100 prosent fornybar elektrisitet innan 2045. Singapore er først ute med karbonskatt i Søraust-Asia.

SKAL BYGGE STORT: India vil bygge minst 50 store solparker a 500 MW innen 2020. Parken på bildet er fra Gujarat, India, og har en kapasitet på berre 11,5 MW. Foto:

Våre støttespillere