95 prosent av ny strømproduksjon vil være fornybar

Verden setter nye fornybar-rekorder. IEA forventer tredobling av havvind på fem år og Berlin planlegger «klimasjekk» av alle lovforslag.

solkraft
Sol- og vind vil stå for mesteparten av veksten i installert kapasitet fremover.