Fem fra 2015: De viktigste sakene i året som gikk - Energi og Klima

Fem fra 2015: De viktigste sakene i året som gikk

Det viktigste i året som gikk; Suksess i Paris, kullets nedtur, pavens klima-manifest, klimakamp i retten – og stadig nye temperaturrekorder.

Denne artikkelen er over 2 år gammel.
De store og viktige sakene i 2015: Paris-toppmøtet ble en suksess. Kullet er i strukturell nedgang. Pave Frans klima-manifest vekker håp, mens den britiske sentralbanksjefen Mark Carney skaper frykt for klima- og karbonrisiko. Og samtidig minner dårlig vær og temperaturrekorder om at klimaendringene pågår.
De store og viktige sakene i 2015: Paris-toppmøtet ble en suksess. Kullet er i strukturell nedgang. Pave Frans klima-manifest vekker håp, mens den britiske sentralbanksjefen Mark Carney skaper frykt for klima- og karbonrisiko. Og samtidig minner dårlig vær og temperaturrekorder om at klimaendringene pågår.

I spalten Fem på fredag presenterer redaksjonen i Energi og Klima hver uke de viktigste sakene på klima- og energifeltet. Her har vi valgt ut de største og viktigste sakene fra året som gikk.

Suksess i Paris: Det globale klimastrevet i regi av FN har i mange år beveget seg i sakte film. Paris-toppmøtet i desember 2015 ble et vendepunkt. Både prosessene foran møtet, selve gjennomføringen – og ikke minst signalene om retningen og veien videre fra Paris – bærer bud om at farten i energiomstillingen vil øke i tiden fremover. Det er ingen tvil om retningen, den fossile energiens epoke nærmer seg slutten. Vi anbefaler tre tekster som oppsummerer Paris-toppmøtet. Først professor Eystein Jansen ved Bjerknes-senteret, som mener det haster med mer ambisiøse tiltak enn det som ligger i de frivillige forpliktelsene. Så Michael Liebreich i Bloomberg New Energy Finance, som viser hvordan dramatiske prisfall på fornybar energi har gjort overgangen langt mer realistisk. Og Kjetil Lund som helt enkelt konkluderer: Do believe the hype: Klimaavtalen fra Paris er bedre enn selv de mest optimistiske av oss hadde forventet.

Dårlig år for kullet: 2015 har vært et dårlig år for klimaverstingen fremfor noen: kullet. Energi og Klima har bragt mange historier om kullets nedturer gjennom 2015. Aksjekursene i verdens kullselskaper har fortsatt å falle og en rekke investorer med Oljefondet i spissen har valgt å selge seg ut av kull. Ganske tidlig på året begynte det også å komme meldinger om at Kinas kullforbruk hadde falt i 2014, og at fallet fortsatte i 2015. Helt oppunder jul kom en ny rapport fra IEA som bekrefter at det er slutt på de gode tidene for kullet. Forklaringene er mange, kampen mot lokal forurensning i Kina og den kraftige veksten i fornybar energi og kjernekraft i Kina er kanskje de viktigste faktorene. Hva vil de neste årene bringe? I USA og EU er kullet på vei ned. Fornybar energi, særlig sol, vinner nye skanser og viser seg stadig mer konkurransedyktig mot fossil energi. Prisrekorder slås jevnlig. I det riktig store bildet vil hva som skjer i India og andre deler av Asia trolig være avgjørende.

Et viktig manifest fra Roma: I det gjennomsekulære Norge er det lett å undervurdere betydningen av religion og religiøse lederes innflytelse. Pave Frans presenterte i mai sin encyklika «Laudato Si», der han behandler klima, miljø og bærekraftspørsmål på en grundig og omfattende måte. Paven ønsker å mobilisere på tvers av trossamfunn og regionale forskjeller. Derfor er det sånn kraft i budskapet. Vi lar Terje Osmundsens kronikk, som opprinnelig sto i Aftenposten, og den amerikanske aktivisten Bill McKibbens artikkel i New York Review of Books representere et utall tekster som er skrevet med bakgrunn i Pavens encyklika. Også i Paris mobiliserte sivilsamfunnet, både gjennom tilstedeværelse og i aksjoner – der norske besteforeldre markerte seg sterkt. Samtidig skrev generalsekretæren i Kirkenes Verdensråd, Olav Fykse Tveit, om retten til håp. Han maner til samarbeid for å akselerere det grønne skiftet; politikere, sivilsamfunn, næringsliv – alle må trekke i samme retning.

Klimakamp i retten: Den nederlandske miljøorganisasjonen Urgenda vant i juni en sak mot nederlandske myndigheter for en domstol i Haag. Dommeren var enig i at nederlandske myndigheter ikke har gjort nok for å kutte klimautslipp. Saken er anket, men vil trolig bane vei for liknende saker verden over. Høsten 2015 opplevde den amerikanske fossilgiganten Exxon Mobil å bli utsatt både for kritisk journalistikk og for begynnelsen til noe som kan ende i et rettslig oppgjør. Inside Climate News og LA Times avslørte hvordan Exxon på åtti- og nittitallet var fullt på høyde med den ypperste vitenskapen når det gjelder fossil energibruks virkninger på klimaet, men valgte fortielse og fornektelse. Statsadvokaten i New York, Eric T. Schneiderman, har satt i gang etterforskning mot Exxon – kan selskapet ha ført sine aksjonærer bak lyset? En liknende trussel mot fossile energiselskaper ble løftet frem da den britiske sentralbanksjefen Mark Carney holdt sin meget omtalte tale i slutten av september. Carney pekte på risikoen ved mulige erstatningssøksmål knyttet til klima som en potensiell trussel – og dermed rettes søkelyset mot ledere og styremedlemmer som har ansvaret. I denne kronikken i DN forklarer Pål W. Lorentzen hva dette betyr.

Truende tall og «freaky weather»: 2015 har bragt mange nyheter om økt konsentrasjon av klimagasser i atmosfæren og temperaturrekorder. Konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren passerte en ny topp i mars i år. For første gang ble det målt et månedlig globalt gjennomsnitt på over 400 parts per million. Dette er tall fra amerikanske National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Ved Mauna Loa-observatoriet på Hawaii ble 400-grensen observert brutt i 2013, men dette er første gang det globale gjennomsnittet passerer denne grensen. Før den industrielle revolusjon var konsentrasjonen 280 parts per million. Halvparten av økningen har skjedd siden 1980.

Vi støtter Energi og Klima:

I sin rapport State of the Climate i 2014 viste NOAA at 2014 var det varmeste året noensinne. Rekorden blir imidlertid slått i 2015, viser tallene fra januar-november, Temperaturen over land og havoverflater var 0,87 grader celsius over gjennomsnittet i det 20. århundre, og 0,14 grader over 2014. Ni av de første elleve månedene i 2015 har vært rekordvarme.

Med en sterk El Niño ebber 2015 ut med meldinger om ekstremvær fra nær sagt hele verden. Det er flommer i Sør-Amerika, ukontrollerte branner i Australia, sterke tornadoer i USA, ekstremregn og flommer i Storbritannia. Det blir varmere og våtere.

Bli abonnent!

Kommentarfeltet er stengt.