Korona-krisen rammer knallhardt – varige utslippskutt forutsetter «grønn» respons

Korona-viruset rammer hele verden og vil medføre store menneskelige lidelser og betydelig økonomisk nedgang. Responsen på krisen vil avgjøre om verden settes på en kurs som bringer oss nærmere klimamålene. Les også om EUs nye strategier for grønn industri og sirkulærøkonomi.

Spredningen av korona-viruset rammer økonomien over hele verden. Etter tidligere kriser har nedgang i klimagassutslipp kommet raskt tilbake til «normalen».

Våre støttespillere