EUs politikere avgjør om energiomstillingen stopper opp eller skyter fart

Politiske tiltak bestemmer hvilken vei det går med utslippskuttene i EU etter koronakrisen. CO2-prisen og finansiering av fornybar energi er de viktigste faktorene, ifølge analyse.

europabygning_eu
EUs politikere sitter med nøkkelen til den videre utslippsutviklingen. Foto av Ministerrådets bygning (Europabygningen) i Brussel. (Foto: EU, consilium.europa.eu).