EUs grønne giv: Strengere rapportering for å avdekke klimarisiko og «stranded assets»

Norske selskaper og finansforetak må bedre sin rapportering på bærekraft og klimarisiko når EUs nye regelverk blir norsk lov.

Klimarisiko_Artikkel_illustrasjon_Nr_02-01 (1)