Strid om landbruksstøtten svekker EUs klimasatsing

Reform av landbruket gir for lite utslippskutt, mener både EU-kommisjonen og kritikere. Andre saker: Ny havvindstrategi, reform av kvotemarkedet, kriterier for grønne investeringer.

aaker
Krigen i Ukraina kan føre til en justering i EUs landbruksstrategi,