EU lovfester 2030-mål og klimanøytralitet innen 2050

Parlamentet og rådet i EU er enige om den nye klimaloven og 2030-målet. Samtidig er taksonomien for bærekraftige investeringer vedtatt, men regler for gass, kjernekraft og landbruk utsettes.

euparl_s_
EU-parlamentet – her plenumssalen i Strasbourg – og rådet er enige om ny klimalov for EU.