Klimameldingen: Varsler kraftig økning i CO2-avgiften

Frem til 2030 skal kostnaden for klimagassutslipp gradvis øke til 2000 kroner per tonn, varsler regjeringen.

Fredag ble klimameldingen lagt frem på en felles pressekonferanse.

Våre støttespillere