– Det perfekte stedet for offshore vind i Europa

Flere kandidater til å bygge ut havvind i norske farvann vil greie seg uten subsidier. Blant dem er danske Ørsted, verdens største havvindselskap.

Anholt, DKUse: Everything.No time limit Not for resale
Installasjon av vindturbiner – også på norsk sokkel om noen år? Bildet er fra Anholt Havmøllepark i Kattegat. (Foto: Ørsted)