USA: Klimadata og verktøy

USA satser på datakilder og verktøy som kan hjelpe samfunnet til å forberede seg på følgene av klimaendringer.

nyc_flomskader
Flomutsatte områder på nedre Manhattan. (foto: Sea Level Rise Planning Tool – New York City).