Strøm på lager

USAs energidepartement samler data om lagringsprosjekter verden over i en interaktiv database.

Lagringsprosjekter i gang i alle verdensdeler.

Våre støttespillere