Spor utslippene helt tilbake til kilden

Forskningsdata gjør det mulig å se hvor i verden CO2 ble sluppet ut for å produsere de varer og tjenester som forbrukes i et bestemt land.

Foto: Jim Bahn. CC: by
Foto: Jim Bahn. CC: by