Snarvei til globale energidata

Oljeselskapet BPs årlige rapport Statistical Review of World Energy gir kjapp tilgang til essensielle data om energiproduksjon og -forbruk verden over.

Arbeid på gassfelt i USA (foto: BP p.l.c)

Våre støttespillere