Norske utslipp av klimagasser – Energi og Klima

Norske utslipp av klimagasser

SSB publiserer data for norske utslipp av klimagasser to ganger i året.

Denne artikkelen er over 2 år gammel. 2 kommentarer

OPPDATERTE TALL OG GRAFIKK OM NORGES KLIMAGASSUTSLIPP FINNER DU PÅ FAKTASIDEN KLIMAVAKTEN.

***

Foreløpige tall for fjoråret publiseres vanligvis på forsommeren, mens en oppdatert og detaljert versjon følger mot slutten av året.

SSB: Utslipp av klimagasser
SSB: Lengre tidsserier og mer detaljerte data i SSB Statistikkbanken
Miljødirektoratet: Totale utslipp til luft i Norge
Se også: Slik finner du utslipp fra enkeltbedrifter

2 kommentarer

 1. Geir Aaslid

  Litt pussig oppslag dette her, i og med at man ikke tar med den viktigste klimagassen vanndamp som står for 95% av drivhuseffekten.
  Til sammenligning står CO2 bare for 3,5% av drivhuseffekten.

  Hvor stor del av klimagassen CO2 er menneskeskapt? Pussig nok bare ca 5%, resten kommer fra naturens eget kretsløp som vi ikke kan eller bør gjøre noe med.

 2. Tore Furevik

  Geir Aaslid har heilt rett i at vassdamp er den viktigaste klimagassen og den som i hovedsak gjer at temperaturen på jorda er ca 33 grader høgare enn den ville ha vore utan drivhuseffekten. Karbondioksid og dei andre drivhusgassane som vi slepp ut forsterkar drivhuseffekten og fører til oppvarming av jorda. Dette fører til meir fordampning, meir vassdamp i lufta, og endå større oppvarming.

  Aaslid har også rett i at våre utslepp er små i forhold til naturens eige kretsløp (fotosyntese om våren, avgassing om hausten). Men våre utslepp kjem i tillegg til dei naturlege, og resultatet er som kjent at det stadig vert meir karbondioksid i atmosfæren. I år har konsentrasjonen passert 400 ppm (deler per million) for første gong på meir enn 3 millioner år og jorda vert stadig varmare.

Kommentarfeltet er stengt.