Norske utslipp av klimagasser

SSB publiserer data for norske utslipp av klimagasser to ganger i året.