Fotfølger togradersmålet

Climate Action Tracker holder oppsyn med klimapolitiske tiltak verden over – med ett siktemål: Å vurdere om oppvarmingen av kloden vil stoppe ved 2 grader, eller om det ligger an til å bli betraktelig varmere.

CAT_Graph_global_131119fin-02_ek_fors