Fornybar energi verden over

Interaktivt kartbasert verktøy som gir informasjon om utviklingen i fornybar energi over hele verden.

ren21