Elsertifikater: Anlegg og priser

Elsertifikater, også kalt grønne sertifikater, er den norsk-svenske støtteordningen for ny fornybar energi.