CO2-atlas for verdenshavene – Energi og Klima

CO2-atlas for verdenshavene

Datakilde for CO2-nivåer i havet.

Denne artikkelen er over 2 år gammel.

Kvalitetskontrollerte data over CO2-nivåer i havoverflaten er viktig for klimaforskerne. Det internasjonale prosjektet Surface Ocean CO2 Atlas (SOCAT), der flere forskere fra Bjerknessenteret er involvert, samler data fra flere institusjoner og gjør dem tilgjengelig i et felles format.

Prosjektet utvikles stadig med nye sammenstillinger og ny presentasjon av dataene. Dataene dekker nå perioden 1968–2011. Nettstedet socat.info tilbyr også interaktive verktøy for å utforske dataene.

<2°C eies av

I samarbeid med