BP ser mot 2035

Oljeselskapet BP presenterer hvert år scenarier for energisektoren.