Corvus Energy: Heier på norske battericeller

Utenfor Bergen ligger et selskap som er verdensledende i batterilagring til maritim sektor. Direktør Geir Bjørkeli forklarer hvorfor de heller vil være best i sin nisje enn å breie seg over hele batterimarkedet.

BW-Battery-Room.1622-scaled
Corvus Energys batterikonsept Blue Whale bygger på teknologi som har større energitetthet enn tradisjonelle fergebatterier. Cellene veier omtrent halvparten av en vanlig celle, og systemet er modulbasert – Corvus Energy selv hevder det bare er ladekapasiteten på land det står om.