Europaparlamentet vil skjerpe viktige deler av EUs klimapolitikk

Frikvoter for industrien skal fases ut innen 2032, men Europaparlamentet vil utsette at bygg og veitransport skal omfattes av et kvotehandelssystem.

EP-132481B_Plenary_7_Votes
Her stemmer Europaparlamentet over en rekke av klimaforslagene. Foto : Parlamentets multimediaservice