EU-landene enige om å øke andelen fornybar energi til 40 prosent

EUs energiministre klubbet igjennom to viktige deler av «Fit for 55»-pakken på mandagens ministermøte. Nye bindende mål både for fornybar energi og energiøkonomisering.

4966c497-30fd-461e-a28c-1a9c463e6964
Agnès Pannier-Runacher er Frankrikes minister for energiomstilling og ledet energiministermøtet i EU. Foito: Rådets medietjeneste