EU-kommisjonen avviser å regulere bruken av privatfly

Flere EU-land ønsker å gjøre det dyrere å fly eller begrense private jetfly av klimahensyn. Men EU-kommisjonen vender tommelen ned.

Tall fra organisasjonen Transport & Environment viser at privatfly forurenser fra 5 til 14 ganger mer pr. passasjer enn kommersielle fly. Derfor mener stadig flere EU-land at det er viktig at disse også må betale mer for sitt økte klimaavtrykk.

Før denne ukens møte for transportministre i EU hadde Østerrike, Frankrike og Nederland ytret ønske om å få til reguleringer. I en uformell debatt på møtet fikk de tre landene støtte fra Belgia.

Frankrike har forbudt korte kommersielle flyvninger innenlands. Nederlands hovedflyplass Schiphol forbyr privatfly, skriver Reuters.

Nei fra Kommisjonen

Men transportkommissær Adina Valean gjorde det klart på en pressekonferanse torsdag ettermiddag at Kommisjonen ikke kommer med noe forslag om å regulere privatfly. Kommisjonen har bare ett år igjen av sin mandatperiode.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

Det er Kommisjonen som i EU har den suverene retten til å legge frem forslag til nye lover. Hverken Ministerrådet (medlemslandene) eller Europaparlamentet kan gjøre annet enn å be om forslag. Når Kommisjonen først har lagt frem forslag, kan de to andre institusjonene vedta, endre eller avviser disse.

Behandle alle likt

Transportkommissæren mente det var bedre å behandle flybransjen under ett og ikke peke ut privatflyene som en egen gruppe.

Europaparlamentet og Ministerrådet er enige om å skjerpe reglene for utslipp fra passasjertrafikk med fly.

Island varslet at det ville legge ned veto mot dette i EØS, men det er nå forhandlet frem en løsning med overgansgperiode for Island. Denne skal nå godkjennes i den islandske nasjonalforsamlingen og av medlemsstatene i EU. Norge har ikke problemer med EUs skjerpede krav til luftfarten. Dermed ser det ut til at denne EØS-floken er løst.

Men stadig flere ser at de superrike kommer unna klimakravene som i økende grad rammer prisen for å fly for vanlige folk.

I en nylig offentliggjort rapport fra Patriotic Millionaires og Institute for Policy Studies vises det til at mens passasjerer på kommersielle fly betaler stadig økende avgifter for å fly, slipper de som flyr private jetfly dette.

Flere kjøper fly

The Guardian skrev nylig at kjøp av private jetfly i 2023 vil passere toppnoteringene fra 2007, det vil si før finanskrisen. Totalt var det 5,3 millioner private flyvninger globalt i 2022. Det er rekord.

–Private jetfly er en hobby for de superrike som alle vi andre ikke har råd til, sa Østerrikes klimaminister Leonore Gewessler. Hun etterlyste strengere regler.

–Alle som ødelegger klima må også gi sitt bidrag, understreker hun, ifølge Euractiv.

Under denne ukens transportministermøte var både Tyskland og øystaten Malta blant dem som ikke ønsket å regulere dette.