Equinor: Britene bedre enn Norge på karbonfangst og -lagring

Equinor trenger kunder som inngår langsiktige kontrakter hvis selskapet skal bygge fabrikker for blått hydrogen. Erfaring fra oljealderens barndom hentes frem når selskapet skal være med å utvikle et hydrogenmarked i Europa.

Credit – Ole Jørgen Bratland – Copyright – Equinor – Grete Tveit – 3522067
Direktør for lavkarbonløsninger i Equinor, Grete Tveit, mener britene er i ferd med å bli førende på CCS. Foto: Ole Jørgen Bratland,Equinor