Beskjeden koronaknekk i norske utslipp

Norges klimagassutslipp falt med 3,2 prosent i 2020 sammenlignet med 2019, viser SSBs foreløpige tall.

johansverdrup
Johan Sverdrup-feltet får strøm fra land. Skal klimamålene i Hurdalsplattformen nås, må store deler av den norske oljeproduksjonen elektrifiseres. (Foto: Ole Jørgen Bratland, Equinor).