Beskjeden koronaknekk i norske utslipp

Norges klimagassutslipp falt med 3,2 prosent i 2020 sammenlignet med 2019, viser SSBs foreløpige tall.

Produksjon på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Elektrifisering med strøm fra land bidro til utslippsnedgang i Norge i 2020. (Foto: Ole Jørgen Bratland, Equinor).