Utslipp over streken – Energi og Klima

Utslipp over streken

Når klarer Norge å presse CO2-utslippene under 1990-nivået?

Denne artikkelen er over 2 år gammel.

Data for CO2-utslipp formidles på flere måter. Det er for eksempel ikke likegyldig om man ser på totale utslipp per land eller deler utslippene på antall innbyggere. Tidsperioden man tar for seg påvirker selvsagt også resultatet. Hans Rosling er blant dem som har gått inn for at vi må forholde oss mer til utslipp per innbygger. Små land som Norge dukker ikke opp på radaren hvis man bare ser på totale utslipp, påpeker Rosling.

Som sagt, så gjort. Grafikken over viser utviklingen i utslipp av CO2 per innbygger siden 1990. Mens EU samlet, Sverige og Tyskland har klart en solid senking av utslipp per innbygger, ligger Norge ennå godt over 1990-nivået. Reduksjoner de siste årene har hjulpet noe. Data for 2012 er ikke med her (ikke tilgjengelig ennå for EU-27 og Tyskland), men de viser at det var en ytterligere nedgang i Norge i 2012 til 8,8 tonn per innbygger (9,1 tonn i 2011). SSB viser til at norske utslipp per innbygger nå er på samme nivå som gjennomsnittet for landene i Vest-Europa, men går ikke inn på at nabolandene våre har redusert sine utslipp mye per innbygger siden 1990.

Og her er Norges samlede utslipp siden 1990:

Kommentarfeltet er stengt.