Stemning for eksport

Oppslutningen øker om økt norsk eksport av fornybar energi.