Solenergi skapar flest jobbar

Den globale fornybarindustrien sysselsette 6,5 millionar personar i 2013, opp frå 5,7 millionar i 2012. Det er i den veksande solcellemarknaden dei fleste jobbane vert skapt.