Sol på egne bein

Solenergi frigjør seg i raskt tempo fra subsidieavhengigheten.

Våre støttespillere